SD - Statsbudsjettet 2017

Budsjettdokument:

Hovedpressemelding:

Temapressemeldinger:

 

Grafiske presentasjoner av budsjettet:

 

 

 

Samferdselsdepartementets pressetelefon: 919 14 777 (hverdager 8-16)