Statsbudsjettet 2017 - grafisk presentasjon

Infografikk med forenklet fremstilling av utvalgte områder i statsbudsjettet for samferdselssektoren.

Merk at lesbarheten er bedre om du velger "Større versjon" av plansjene.

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Opphavsrett alle plansjer: Nyhetsgrafikk.no AS. For pressebruk - ta kontakt Samferdselsdepartementet.