Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Høyt aktivitetsnivå i Nye Veier AS – foreslår økte bevilgninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Opprettelsen av Nye Veier AS er en del av regjeringens reform av samferdselssektoren. Selskapet skal være spesialister i å bygge, drifte og vedlikeholde store hovedveier i Norge, og de er allerede godt i gang med store prosjekter flere steder i landet. Nå øker vi bevilgningene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av tre milliarder kroner til Nye Veier AS for 2017.

Nye Veier AS har et høyt aktivitetsnivå og vil ved inngangen til 2017 være i gang med utbygging av prosjektene E18 Tvedestrand – Arendal, E6 Kolomoen – Moelv og E18 Rugtvedt – Dørdal.

– Vi skal bygge mer vei over hele landet. Statens vegvesen har den største og bredeste porteføljen, mens Nye Veier AS er opprettet for å være en "spisset" organisasjon for hovedveinett med motorveistandard, sier samferdselsministeren.

Et av målene med veiselskapet er at det skal utfordre dagens rutiner og redusere kostnader ved veibygging.

– Nye Veier AS skal finne billigere løsninger som ikke er dårligere, men som ved hjelp av mer standardisering og nye produksjonsformer oppnår lavere sluttpris, sier Solvik-Olsen.

Han påpeker at selskapet har en langsiktig finansiering og mulighet til å utvide prosjekter om ønskelig.


For flere opplysninger – se: