Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017

Bompengereformen: Ny tilskuddsordning vil redusere bompengebelastningen for bilister utenfor byområdene med 500 millioner kroner årlig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen jobber med å finne løsninger som reduserer bompengeinnkrevingen på veiene våre. Nå foreslår vi et tilskudd for å redusere bompengetakstene utenfor byområdene med 500 millioner kroner årlig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Den nye tilskuddsordning skal gi en generell reduksjon i bompengetakstene på riksveier utenfor byområdene. Tilskuddet er på 500 millioner kroner årlig.

Hovedformålet med den nye ordningen er å redusere bompengebelastning for bilistene, men tilskuddet er også ment å motivere dagens bompengeselskaper til å slutte seg til bompengereformen som nå gjennomføres. I reformen skal dagens over 60 bompengeselskap omgjøres til fem nye regionale bompengeselskapene som fylkeskommunene skal etablere i løpet av 2016, samt legge om til ny takst- og rabattstruktur. Formålet er å kutte kostnader slik at mer av bompenge går til å betale for veien og mindre går til drift og administrasjon.

Det er kun prosjekter som slutter seg til de nye regionale bompengeselskapene, og som legger om til ny takst- og rabattstruktur, som vil kunne få tilskudd. Bompengeselskapene må søke om tilskudd og samtidig dokumentere takstreduksjon og tilslutning til ny organisering.

Både reduksjonen av dagens mange bompengeselskaper til fem regionale enheter og omlegging til en enhetlig takst- og rabattstruktur, er en del av bompengereformen.

– Regjeringen ønsker med mer kostnadseffektiv og brukervennlig bompengeinnkreving, med en minst mulig bompengebelastning for bilistene. Den nye tilskuddsordningen bidrar til dette, sier Solvik-Olsen.

 

For flere opplysninger – se: