Modernisering av Brønnøysundregistrene

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt.

Regjeringen foreslår å gi 172 millioner kroner til et nytt avansert datasystem for Brønnøysundregistrene.

- Brønnøysundregistrene skal være en drivkraft for digital kommunikasjon mellom bedriftene og det offentlige. Digitalisering gjør hverdagen enklere for bedriftene, slik at de kan frigjøre tid og ressurser, sier næringsminister Monica Mæland.  

Brønnøysundregistrenes 18 registre er et viktig digitalt virkemiddel for næringslivet og for en effektiv offentlig sektor. Utdaterte systemer skal erstattes før de slutter å fungere. Uten denne oppdateringen er det en risiko for at systemet stopper opp. Konsekvensene vil være store for næringsliv og forvaltning.

Regjeringen foreslår derfor en startbevilgning på 172 millioner kroner til nytt datasystem. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 1,2 milliarder kroner.

- Et velfungerende system i Brønnøysundregistrene er avgjørende for et konkurransedyktig næringsliv. Dette vil sikre systemene og gi nye digitaliseringsmuligheter, sier Mæland.