Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Regjeringen fornyer og forbedrer bostøtten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Regjeringen tetter et hull i det sosiale sikkerhetsnettet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. – Vi foreslår å fornye og forbedre bostøtteordningen for å skape en økonomisk tryggere hverdag for mange tusen familier, sier han.

Bostøtte skal sikre de som har lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig. Bostøtteordningen har hatt to store svakheter som regjeringen nå retter opp. Helt fra 2009 har det vært slik at satsene for beregning av bostøtte ikke har fulgt veksten i levekostnader og boutgifter. Dette har ført til at mottakere av bostøtte har falt ut av ordningen, selv om de har hatt samme støttebehov. Regjeringen griper fatt i problemet og foreslår at satsene i regelverket skal justeres automatisk i takt med prisstigningen. 

I tillegg vil regjeringen gjøre ordningen mer målrettet og fleksibel ved at bostøtten heretter skal beregnes ut fra siste måneds inntekt. I dag legges 1-2 års gamle inntektstall fra likningen til grunn for beregning av bostøtte. Når bostøtten baseres på siste måneds inntekt, vil støtten til enhver tid være tilpasset søkernes reelle økonomiske situasjon.

I forbindelse med uførereformen ble det i tillegg laget en overgangsordning slik at uføre personer som allerede hadde bostøtte, ikke skulle falle ut av bostøtteordningen. Statsråden sier at Regjeringen foreslår å videreføre denne ordningen for 2017.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.