Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Støtte til idrettsarrangementer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen vil legge til rette for at Norge kan være vertskap for internasjonale idrettsarrangementer. I budsjettforslaget for 2017 ligger det inne støtte til Sykkel-VM, Homeless World Cup og X Games. Til sammen vil disse tre mesterskapene få 63 millioner kroner i statstilskudd.

Internasjonale idrettsarrangementer i Norge gir viktig inspirasjon og styrker bredden i idretten. De bidrar også positivt til å markedsføre Norge som idrettsnasjon og som reisemål. Derfor er regjeringen opptatt av å legge forholdene til rette for at ulike typer idrettsarrangement kan avholdes i Norge.

- Regjeringen ønsker å støtte opp om aktivitet og idrett – også den man organiserer selv. Idrettsarrangementer i regi av private har vist seg vellykket, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Sykkel-VM 2017 i Bergen avholdes 16.–24. september. Arrangementet får et statstilskudd på 30 millioner kroner til samferdsels- justis,- og sikkerhetstiltak, i tillegg til et frivillighetsprogram. 21,5 millioner kroner er allerede utbetalt i 2016, og for 2017 foreslår regjeringen 8,5 millioner kroner.

- Sykkel-VM er et av verdens aller største idrettssarrangementer, og vil bli det største sommerarrangementet som noensinne har vært avholdt i Norge, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Homeless World Cup er et internasjonalt fotballmesterskap for landslag med spillere som har sosiale problemer eller rusproblemer. Frelsesarmeen arrangerer mesterskapet i Oslo høsten 2017. Mer enn 50 nasjoner deltar.

- Homeless World Cup er en sosial bevegelse som er rettet mot kvinner og menn på utkanten av samfunnet. For 2017 forslår regjeringen 13 millioner kroner,  i tillegg til 2 millioner kroner som arrangementet har mottatt i 2016, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

X Games er planlagt holdt i Norge (Hafjell) 6.–12. mars 2017. X Games er et ekstremsport­konsept for utøvere innenfor blant annet snowboard og freestyle. Forutsetningen for bevilgningen er at det foreligger en løsning rundt antidopingarbeid og fullfinansiering av arrangementet.

- X Games favner vidt og samler barn og unge fra både egenorganisert og organiserte idrettsmiljøer. Det er i 2016 bevilget 8 millioner kroner til arrange­mentet. Regjeringen følger nå opp med å foreslå en ytterligere bevilgning på 10 millioner kroner, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.