Prop. 3 L (2016–2017)

Endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser)

Proposisjonen omhandler forslag om endring i introduksjonslovens bestemmelse om samordning med andre offentlige ytelser. Forslaget går ut på at dagens § 12 annet ledd oppheves, og kommer som en følge av regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2017. I budsjettet foreslås det at tiltakspenger som nyankomne innvandrere har rett til dersom de deltar i arbeidsmarkedstiltak som en del av sitt introduksjonsprogram ikke lenger skal tilfalle kommunen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget