Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017
Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget