Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Digitalisering av helsekort for gravide

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 å starte arbeidet med å utvikle en nasjonal løsning for elektronisk helsekort for gravide. Dagens helsekort skrives for hånd og det er den gravides ansvar å ha helsekortet med ved alle relevante møter med helsetjenesten.

- Hvert år er det 60 000 gravide kvinner som til sammen har ca. 720 000 konsultasjoner. Elektronisk helsekort for gravide er en lenge etterspurt tjeneste som vil gjøre hverdagen langt enklere for både gravide og helsepersonell.  De slipper nå å skrive informasjon manuelt inn på et papirskjema, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Dette er ett av flere tiltak for å nå regjeringens mål om å styrke svangerskaps- og barselomsorgen i kommunene, sier Høie.

Regjeringen foreslår å øke budsjettet i 2017 med 20 millioner kroner til arbeidet med elektronisk helsekort for gravide. Forprosjektet for elektronisk helsekort for gravide ble gjennomført i 2016. Nå ønsker regjeringen å sette fart på arbeidet. Arbeidet med å utvikle en nasjonal løsning vil starte i 2017.

I dag er helsekortet et A4-ark som de gravide må ha med seg sammen med et lignende ark som inneholder opplysninger om blodprøver.

- Etableringen av elektronisk helsekort for gravide er et viktig forenklingstiltak. For mange er arkene blitt slitt etter over 40 uker i vesken. Det er behov for et elektronisk helsekort som er tilgjengelig for helsepersonell som samarbeider om svangerskapsomsorg og den gravide selv. Løsningen skal ivareta sikker håndtering av sensitive helseopplysninger, sier Høie.