Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Styrking av samisk filmsatsing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen vil styrke satsingen på samisk film og øker bevilgningene til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) med 0,5 millioner kroner.

Økningen kan brukes både til drift av ISFI og bevilgninger til samiske audiovisuelle produksjoner. Den totale bevilgningen til ISFI blir på ca. 4,5 millioner kroner.

- Internasjonalt Samisk Filminstitutt har bidratt til å bygge opp et samisk filmmiljø, og vist at det er et stort potensial i samiske fortellinger. Et godt eksempel på dette er verdens første spillefilm på sørsamisk, Sameblod, som i høst har blitt plukket ut til prestisjefylte filmfestivaler som Venezia og Toronto og vunnet priser, sier kulturminster Linda Hofstad Helleland.

Med regjeringens forslag kan ISFI videreføre og styrke satsningen på samisk film.

- Jeg håper den økte bevilgningen til Internasjonalt Samisk Filminstitutt gir handlingsrom til å skape aktivitet og arbeidsplasser, og bidrar til å få flere samiske talenter og produksjoner ut i markedet både her hjemme og i utlandet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.