Historisk arkiv

Norge stiller 26 milliarder til disposisjon for Sentral- og Sør-Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Rundt 26 milliarder kroner settes av til sosiale og økonomiske utjevningstiltak i 15 land i Sentral- og Sør-Europa. Forhandlingene om hvordan pengene skal brukes er allerede i gang.

Dette er resultatet av avtalen med EU om EØS-midlene som ble signert 3. mai i år. Gjennom avtalen har Norge forpliktet seg til å stille om lag 26 milliarder kroner (2,8 milliarder euro) til disposisjon i 15 mottakerland i Sentral- og Sør-Europa for perioden frem til 2021.

I 2016/2017 vil det pågå forhandlinger med mottakerlandene om hvilke programmer som skal prioriteres. De første programmene vil kunne være operative i mottakerlandene mot slutten av 2017. Det foreslås bevilget 370 millioner kroner under ordningene i 2017.

- Vi vil særlig legge vekt på å bruke midler på felleseuropeiske utfordringer. Områder vi ønsker å satse på, er vekst og innovasjon og asyl/migrasjon, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker.

- Det oppfordres til grensekryssende samarbeid og det opprettes to nye fond; et for sysselsetting av ungdom (ca 65,5 millioner euro) og et for regionalt samarbeid (ca 34,5 millioner euro), sier Vik Aspaker.

EØS-midlene skal både bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa og å styrke forbindelsen mellom Norge og mottakerlandene. For forrige programperiode (2009-2014) deltar 20 norske offentlige institusjoner, underliggende etater og selskaper i gjennomføringen av til sammen 77 programmer i mottakerlandene.