Prop. 1 S (2016–2017)

For budsjettåret 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:
H-2380 N Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2016–2017)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget