Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Utsatt betaling av formuesskatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår at eiere av virksomheter som går med underskudd, kan utsette formuesskatten i to år.

– Selv om tilgangen på kapital generelt er god i næringslivet, sliter noen virksomheter med finansiering til å opprettholde aktiviteten. Regjeringen ønsker å gi hjelp til eierne, slik at de ikke trenger å ta penger ut av virksomheten for å betale formuesskatt, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Forslaget innebærer at personlige eiere av virksomheter med underskudd kan kreve å få utsatt betalingen av formuesskatt på aksjer, andeler i deltakerlignende selskaper og driftsmidler i enkeltpersonsforetak i to år.

Forslaget er midlertidig og gjelder formuesskatt for inntektsårene 2016 og 2017.
– Regjeringen ønsker at forslaget skal få effekt for eierne allerede i 2016. Dermed må det behandles av Stortinget før siste betaling av forskuddsskatten forfaller 15. november, sier finansminister Siv Jensen.

For å sikre at ordningen er målrettet, foreslår regjeringen at ordningen avgrenses til skattytere som har formuesskatt som kan utsettes på minst 30 000 kroner i inntektsåret. Regjeringen foreslår at renten som tillegges den utsatte skatten skal være 5 prosent.