Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Årsavgiften legges om fra 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår at årsavgiften erstattes av en trafikkforsikringsavgift. Avgiften vil bli en del av bilforsikringen.

Mange opplever det som urimelig at dagens årsavgift forfaller i én stor faktura. Avgiften er heller ikke knyttet opp til bruk av kjøretøyet. Omleggingen vil gjøre hverdagen enklere for bilistene. I tillegg blir ordningen lettere og billigere å administrere, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

I statsbudsjettet for 2017 går regjeringen inn for å bytte ut årsavgiften med en trafikkforsikringsavgift. Ordningen innebærer at de som betaler forsikringen sin i månedlige terminer vil få delt opp avgiften. Dermed unngår de én stor, årlig faktura som i dag.

Dette vil jevne ut den økonomiske belastningen for bileierne.

Mer forbrukervennlig
Trafikkforsikringsavgiften skal bare betales for den tiden kjøretøyet er forsikret. Bileier kan også slippe å betale avgift dersom bilen avregistreres og forsikringen stanses, for eksempel dersom bilen ikke brukes i vinterhalvåret.

Forslaget vil i tillegg gjøre det langt enklere ved for eksempel eierskifter og vraking. Man vil blant annet unngå den store opphopningen av vrakede biler før 20. mars og 1. juli.

Kjøper du for eksempel bil i desember må du i dag betale halv årsavgift (fra 1. juli). Med trafikkforsikringsavgiften vil du kun betale for de dagene som gjenstår av året.

Enklere å administrere
Av alle særavgiftene er det årsavgiften som har høyest administrative kostnader for staten. Den nye avgiften blir mye enklere å administrere enn dagens årsavgift. Mesteparten av dagens kostnader vil kunne spares inn.

Dette gir grunnlag for å redusere offentlig byråkrati og ressursbruk, sier finansministeren.

Finansdepartementet har utformet den nye ordningen i tett dialog med forsikringsbransjen.

Vi er svært godt fornøyd med samarbeidet med bransjen, sier Jensen.

Innfasingen av den nye avgiften vil starte opp allerede i 2017. Dette skyldes at forsikringer som fornyes i 2017, også vil gjelde dekning for deler av 2018. For de som betaler forsikringen i årlige terminer må derfor avgiften for 2018 prises inn i kravene som sendes ut i 2017.

Regjeringen foreslår derfor at Finansdepartementet gis fullmakt til å fastsette overgangsregler om beregning og innrapportering av trafikkforsikringsavgift for tiden frem til 2018.