Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

50 millioner til kulturarv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen prioriterer 50 millioner kroner til oppgradering av museumsanlegg og kirker.

Regjeringen foreslår å bruke 25 millioner kroner til oppgradering av museumsanlegg og 25 millioner kroner til istandsetting av kirkebygg. Tilskuddene er en del av tiltakspakken mot økt ledighet på deler av Sør- og Vestlandet.

- Dette er et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Det er stort behov for istandsetting av museumsanlegg, og prosjektene vi foreslår å støtte bidrar til dette, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.  

Tilskuddet til museumsanlegg vil gå til å bygge ny passasjerbåt til Ole Bulls hjem Lysøen i Os, og til oppgradering av museumsanlegg hos Dalane Folkemuseum, Jærmuseet og Hardanger og Voss museum.

- Regjeringen prioriterer tiltak knyttet til bevaring og formidling av kulturarven. Museene våre er viktige arenaer for både kunnskap og felleskap, sier kulturministeren.

Tilskuddet til kirkeprosjekter er fordelt til Mandal kirke (Mandal), Avaldsnes kirke (Karmøy), Sørbø kyrkje (Rennesøy), Vangskyrkja (Voss), Os kyrkje (Os i Hordaland), Bremsnes kirke (Averøy), Hov kirke (Sunndal), Åsskard kyrkje (Surnadal) og Sankt Jetmund kyrkje (Vanylven).

- Det er et betydelig etterslep på vedlikehold av kirker.  Jeg er glad for at staten nå kan gi et tilskudd  som sikrer god fremdrift i prosjekter på noen viktige kirkebygg, og ved det bidra til økt sikring av fredete og listeførte kirker, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.