Prop. 1 S (2016–2017)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2017
Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget