Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017

Rask og effektiv behandling av asylsøknader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen prioriterer rask og effektiv behandling av asylsøknader, og foreslår å styrke utlendingsforvaltningen med midler til IKT og saksbehandling.

100 millioner kroner til IKT-modernisering i UDI

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til modernisering av UDIs IKT-systemer. Dette vil bidra til bedre oversikt og kontroll over asylsøkere og effektivisering i forvaltningen. 

Den høye tilstrømningen av asylsøkere høsten 2015 satt UDIs saksbehandlings- og logistikksystemer under et sterkt press og understreket ytterligere behovet for en modernisering. Dette tiltaket vil gjøre forvaltningen bedre rustet til å håndtere en eventuelt ny økning i asylsøkere.

192,7 millioner kroner til saksbehandling i UDI og UNE

Regjeringen foreslår å videreføre 177 millioner kroner til saksbehandling og tolkeutgifter knyttet til saksbehandlingen i UDI, samt å øke bevilgningen til UNE med 15,7 millioner kroner.

– Det er viktig at asylsøknader behandles raskt. Det bidrar til at de som har rett til å være her blir hurtigere integrert, og de som ikke skal være her returneres raskt, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Relokalisering av asylsøkere

Regjeringen foreslår å bevilge 12,2 millioner kroner til arbeidet med relokalisering av asylsøkere og å videreføre norske bidraget til det europeiske samarbeidet i en fortsatt krevende migrasjonssituasjon.

Norge har forpliktet seg til å ta i mot til sammen 1 500 asylsøkere gjennom EUs relokaliseringsprogram i 2016 og 2017. For å kunne gjennomføre relokaliseringen er det behov for å ha norsk personell i Hellas og Italia. Samtidig foreslår Regjeringen å bevilge midler til bidrag til EASO, herunder norsk personell til å bistå med bla. helsesjekk, registrering og effektivt returarbeid av asylsøkere.