Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Ingen endringer i NRK-lisensen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår at kringkastingsavgiften videreføres på samme nivå som i 2016, det vil si 2577 kroner uten moms.

- Det er ikke nødvendig å øke kringkastingsavgiften nå. Kringkastingsavgiften til NRK har økt mer enn den generelle prisstigningen de siste ti årene, samtidig som antallet lisensbetalere har økt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Nominelt har kringkastingsavgiften økt med 664 kroner fra 2006 til 2015. Avgiftens prosentvise vekst har i den samme perioden vært nesten dobbelt så høy som den generelle prisstigningen (KPI). I tillegg har antallet lisensbetalere siden 2006 økt med om lag 227 000.

Når man tar hensyn til både økt avgift og økt antall lisensbetalere, har lisensinntektene samlet sett økt med nominelt 1 831 millioner kroner, fra 3 581 millioner kroner i 2006 til 5 412 millioner kroner i 2015.  Dette tilsvarer en økning på 51,1 prosent.

- NRK har gjennomført flere effektiviserings- og innsparingstiltak de siste årene. Inntektsutviklingen de ti siste årene, i tillegg til effektiviseringen NRK har vært gjennom, tilsier at det er økonomisk handlingsrom til å videreutvikle NRK innenfor nåværende utgiftsrammer, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.