Historjjálaš arkiiva

Stáhtabušeahtta:

NRK-liseansa ii rievdda

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Kulturdepartemeanta

Ráđđehus evttoha ahte sáddehatdivat bisuhuvvo seamma dásis go 2016:s, namalassii 2577 kruvnna lassiárvodivada haga.

- Ii leat dárbu lasihit sáddehatdivada dál. NRK sáddehatdivat lea divron eanet go oppalaš haddegoargŋun maŋimuš logi jagiid, seammás go liseansamáksiid lohku lea lassánan, dadjá kulturministtar Linda Hofstad Helleland.

Nominálalaččat lea sáddehatdivat lassánan 664 kruvnnain 2006 rájes 2015 rádjai. Divada proseantasaš lassáneapmi lea seamma áigodagas leamaš masá duppal geardde eanet go oppalaš haddegoargŋun (KPI). Dasa lassin lea liseansamáksiid lohku 2006 rájes lassánan sullii 227 000:in.

Go váldá vuhtii sihke lassánan divada ja lassánan liseansamáksiid logu, de lea liseansasisaboađut oppalaččat lassánan nominálalaččat 1 831 miljovnna kruvnnain, 3 581 miljovnna kruvnnas 2006:s 5 412 miljovnna kruvdnii 2015:s. Dát vástida 51,1 proseantasaš lassáneami.

- NRK lea čađahan máŋggaid beavttálmahttin- ja seastindoaibmabijuid maŋimuš jagiid. Sisaboađuidovdáneapmi maŋimuš logi jagis ja NRK beavttálmahttin čájeha ahte leat ekonomalaš doaibmavejolašvuođat viidásat ovdánahttit NRK dálá olggosgollorámmaid siskkobealde, dadjá kulturministtar Linda Hofstad Helleland.