Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Fjerner egenandeler for barn og reduserer for voksne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår endringer i egenandels tak 2-ordningen som innebærer at barn under 16 år slipper egenandel og at flere pasienter vil få lavere utgifter.

Grensen for fritak fra egenandeler heves fra 12 til 16 år. Endringene innebærer at om lag 9000 barn som i dag betaler egenandel slipper dette.

-Vi er opptatt å utjevne forskjeller i helsetjenesten. Barn som trenger fysioterapi, skal få det. Familiens økonomi skal ikke være avgjørende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Regjeringen foreslår videre å senke egenandelstak 2 med 680 kroner til 1990 kroner.

-Dette er et tiltak for alle, men vil særlig være positiv for dem med høye sykdomsutgifter, sier Bent Høie.  

Regjeringen har også foreslått å automatisere egenandelstak 2 fra 1. januar 2017. Det innebærer at pasienter slipper å sende inn kvitteringer for betalte egenandeler, og frikortet blir sendt automatisk når taket er nådd. 

-Det vil være en stor forenkling for pasientene. Opp mot 17.000 personer med krav på refusjon sender ikke dette inn i dag. Det viser at dagens system er altfor tungvint, sier Bent Høie.