Prop. 1 S (2016–2017)

For budsjettåret 2017 under Klima- og miljødepartementet
Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4471 og 5578

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget