Prop. 1 S (2016–2017)

For budsjettåret 2017 Utgiftskapitler: 800–873, 2530 Inntektskapitler: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget