Historisk arkiv

Rekordstort humanitært budsjett også i 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Verden preges av flere store humanitære kriser. Regjeringen planlegger derfor å øke Norges budsjett til humanitær bistand til i overkant av fem milliarder kroner i 2017. En stor andel vil gå til innsatsen i Syria og nabolandene. De humanitære budsjettene har økt med mer enn 50 prosent under nåværende regjering. Dette er et nødvendig grep på grunn av den internasjonale situasjonen vi har i dag, sier utenriksminister Børge Brende.

De humanitære budsjettene fordeles til sentrale partnere basert på landinnsatser og tematiske innsatser. Kjernestøtte til UNHCR og Verdens matvareprogram (WFP) er inkludert.

- I 2016 lanserte FN og Den internasjonale Røde Kors-komiteen sine største humanitære appeller noensinne. De humanitære behovene fortsetter å øke, men den globale responsen har ikke vært tilstrekkelig. Norge må derfor gå foran med et godt eksempel og være en pådriver for å få andre land til å bidra mer, sier Brende. I tillegg skal vi fortsatt være en pådriver for at partene i væpnet konflikt respekterer humanitærretten og gir tilgang til nødlidende, sier utenriksministeren.

Utdanning er en viktig prioritet i Norges utviklingspolitikk. Dette gjelder også på det humanitære området. Mer enn åtte prosent av Norges humanitære bistand vil gå til utdanning i 2017.

- Norsk humanitær bistand til utdanning er allerede betydelig, men det er enorme behov. Rundt 37 millioner barn mangler tilgang til skole i land som er rammet av krise og konflikt. Vi må unngå at hele generasjoner av barn mister skolegang i verdens konfliktområder, sier Brende.

Det er også svært viktig å forebygge at humanitære kriser oppstår. Regjeringen planlegger å videreføre støtten til forebygging av naturkatastrofer.