Prop. 1 S (2016–2017)

For budsjettåret 2017 under Landbruks- og matdepartementet
Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4162, 5576, 5651–5652

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget