Historisk arkiv

Norge ledende på global helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Regjeringen foreslår å sette av mer enn tre milliarder kroner til global helse på neste års budsjett. Med dette har vi økt innsatsen med 600 millioner kroner i denne stortingsperioden. I tillegg kommer direkte støtte til UNAids og Verdens helseorganisasjon på 300 millioner kroner. Økningen gjenspeiler at helse er avgjørende for å skape vekst og oppnå FNs bærekraftsmål. I tiden som kommer vil vi satse sterkere på å nå de som er særlig utsatt på grunn av krig og konflikt, sier utenriksminister Børge Brende.

Arbeidet med global helse forblir en sentral pilar i utviklingspolitikken. Norge er en pådriver for global helse internasjonalt. Innsatsen retter seg særlig mot mødre- og barnehelse og bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.

- Vi vet at vaksinering er en av de beste investeringene vi kan gjøre for global helse. Derfor har regjeringen økt bidraget til vaksinealliansen Gavi med over 50 prosent for avtaleperioden 2016-2020, og trappet opp støtten til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria med 18 prosent for de kommende tre årene, sier utenriksminister Brende.

Hvert år er det om lag 19 millioner barn som ikke får de grunnleggende vaksinene de trenger. Siden 2000 har Gavi bidratt til å vaksinere 500 millioner barn og bidratt til å avverge sju millioner barnedødsfall. Siden 2002 har Det globale fondet bidratt til at 20 millioner menneskeliv har blitt spart.

- Ebola-utbruddet i Vest-Afrika har vist behovet for å satse på tidlig utvikling av vaksiner. Norge har derfor sammen med flere tatt initiativ til et nytt offentlig-privat partnerskap for vaksineutvikling, Coalition for Epidemic Prearedness Innovations. Initiativet vil styrke arbeidet med å hindre at utbrudd av epidemier fører til større humanitære kriser, sier utenriksminister Brende.

Den globale finansieringsordningen for mødre-, barne- og ungdomshelse (GFF) foreslås som en viktig kanal for norsk støtte også i neste års budsjett.

- Mødre- og barnehelse er et av områdene der regjeringens satsing på utdanning og helse spiller sammen. Vi vet at jenter som går på skole og tar utdanning gifter seg senere og får barn senere. Utdanning av jenter og kvinner er svært viktig for å redusere mødre- og barnedødeligheten, sier utenriksminister Brende.