Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Regjeringen styrker kommunene med fire milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Det er viktig at kommunene er i stand til å gi gode tjenester og trygg omsorg for sine innbyggere, fra de yngste til de eldste. Det sørger vi for i regjeringens satsing på kommunene neste år, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen legger opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,075 milliarder kroner. Dette gir kommunene et godt handlingsrom for å kunne gi bedre tjenester til innbyggerne og skape gode lokalsamfunn.

Regjeringens budsjettforslag legger til rette for å forsterke helsetilbudet til barn og unge, tidlig innsats i skolen og et bedre tilbud til rusavhengige og brukere som trenger habilitering og rehabilitering.

– Vi foreslår en god vekst i de frie inntektene som gir kommunene en forutsigbar og god økonomi. I tillegg er det viktig at kommunene bruker handlingsrommet godt og prioriterer til det beste for innbyggerne, sier Sanner.

Veksten i kommunesektorens frie inntekter er begrunnet med blant annet følgende satsinger:

  • 150 millioner kroner til tidlig innsats i skolen.
  • 50 millioner kroner til helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Dette kommer i tillegg til om lag 670 millioner kroner som allerede er bevilget til dette formålet under denne regjeringen.
  • 300 millioner kroner til et bedre tilbud til rusavhengige. Dette kommer i tillegg til 400 millioner kroner begrunnet i satsingen gjennom de frie inntektene i 2016.
  • 100 millioner kroner til kommunale habiliterings- og rehabiliteringstiltak som skal bidra til at flere kan få hjelp til å mestre hverdag og jobb.
  • 200 millioner kroner til vedlikehold og utbedring av fylkesveiene. Dette kommer i tillegg til om lag 1,2 milliarder kroner som allerede er bevilget til dette formålet under denne regjeringen.
  • I tillegg til vekst i kommunenes frie inntekter foreslår regjeringen 650 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering til kommuner på Sør- og Vestlandet med høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet.

Se også:

Fylkesvis oversikt

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.