Prop. 1 S (2016–2017)

For budsjettåret 2017 under Finansdepartementet
Utgiftskapittel: 20–51 og 1600–1670 Inntektskapittel: 3021–3051, 4600–4620, 5341, 5580, 5351, 5605 og 5692–5693

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget