Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017
Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapitler: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget