Prop. 1 S (2016–2017)

For budsjettåret 2017 under Utenriksdepartementet
Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapitler: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget