Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Sykehusinvesteringer – nytt sykehus i Stavanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å gi lån til fire nye store byggeprosjekter i 2017: Nytt sykehus i Stavanger, nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus, modernisering og oppgradering av sykehuset i Helse Førde og oppgradering av sentralblokka ved Haukeland universitetssjukehus i Helse Bergen.

- Helseforetakene har et stort samfunnsansvar, og regjeringen legger med dette til rette for at foretakene kan gjøre nødvendige utbygginger til det beste for pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I 2017 foreslår Regjeringen at det utbetales 363 millioner kroner i lån til disse prosjektene. I tillegg gis det lån til prosjekter som er godkjent tidligere. Totalt utbetales det 1 566,9 millioner kroner i lån i 2017.

Nytt sykehus i Stavanger

Regjeringen foreslår å gi lån til Helse Stavanger for å bygge nytt universitetssykehus på Ullandhaug. Dette betyr at store deler av sykehuset kan flytte inn i nye bygg i 2023.

- Dagens sykehus på Våland er for lite, og det er behov for nye og større lokaler for å møte framtidige behov for spesialisthelsetjenester, sier Høie

Regjeringen foreslår derfor å bevilge lån til nytt sykehus i Stavanger med 175 millioner kroner i 2017 og en låneramme på 5 930 millioner kroner, som utbetales i perioden 2017–2023.

- Utbyggingen vil legge til rette for en bedre drift og en bedre tjeneste, noe som kommer pasientene til gode. Vi er også glade for å kunne sette i gang med et slikt prosjekt i en region som har et stort behov for økt sysselsetting. Vi håper at det vil være mange lokale firmaer som når opp i anbudsprosessene, sier Høie.