Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Statsstipend til Hans Kolstad og Javid Afsari Rad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår å tildele nye statsstipend til Hans Kolstad og Javid Afsari Rad. Stipendene er p.t. på 435 500 kroner per år.

Statsstipendier gis etter søknad og innstilling fra Kulturdepartementet og tildeles av Stortinget gjennom statsbudsjettet. Stipendet løper til stipendiaten oppnår pensjonsalder ved fylte 67 år.

Hans Kolstad (f. 1952) er forfatter, oversetter, kulturformidler og forsker. Han har doktorgrad i filosofi. Kolstad har oversatt og kommentert verker av blant annet Descartes, Voltaire, Rousseau og Bergson. Han var redaktør for den første norske utgivelsen av Platons samlede verker. Kolstad har samarbeidet med aktører på mange ulike felt innen kultur- og samfunnsliv, og har bidratt til et stort antall seminarer og faglige samlinger i inn- og utland.

Javid Afsari Rad (f. 1965) er artist, musiker, komponist, tradisjonsbærer og kultur- og integreringsentreprenør fra Iran og Norge, bosatt i Oslo. Han kom til Norge som flyktning i 1986, har studert musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og er kjent som en nyskapende artist og komponist. Javid Afsari Rad behersker den persiske klassiske musikken og det gamle strengeinstrumentet santur. Han har tatt initiativ til en rekke flerkulturelle musikalske prosjekter og har et bredt kunstnerisk perspektiv i sitt virke.