Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Fremskynder vedlikeholdsinvesteringene for sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår et engangstilskudd på 100 millioner kroner til forsering av vedlikeholdstiltak for sykehusene på Sør- og Vestlandet. Dette er en del av regjeringens samlede tiltakspakke for økt sysselsetting. Midlene skal bidra til økt sysselsetting i områder der ledigheten har økt mest.

- Vi ser at regjeringens tiltakspakke fungerer. Sysselsetningen på Sør- og Vestlandet øker, samtidig som sykehusene får gjennomført nødvendig vedlikehold, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Ledigheten har økt på Sør- og Vestlandet som følge av det mest alvorlige oljeprisfallet på 30 år. Samtidig er ledigheten redusert i 14 fylker det siste året. Det er viktig å unngå at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå slik den gjorde da Arbeiderpartiet styrte på 90-tallet, sier Høie

- Dette er vedlikeholdstiltak som kommer i tillegg til allerede planlagt vedlikehold i helseforetakene. De regionale helseforetakene oppgir at tiltakspakken for 2016 har hatt god sysselsettingseffekt. Dette vil gå til prosjekter som er klare til å iverksettes og vil få effekt for sysselsettingen i regionene, sier Høie.

Hensikten er å bidra til økt aktivitet i områdene på Sør- og Vestlandet der arbeidsledigheten har økt mest. Midlene foreslås fordelt på følgende måte:

  • 15 millioner kroner til Helse Sør-Øst (for å treffe Agderfylkene)
  • 70 millioner kroner til Helse Vest
  • 15 millioner kroner til Helse Midt-Norge (for å treffe Møre og Romsdal)