Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016:

Tidsvitner blir en del av undervisningsopplegget om 22. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til 22. juli-senteret med 3,1 millioner kroner til totalt 8,4 millioner kroner. Styrkningen skal blant annet brukes til å videreutvikle undervisningstilbudet og engasjere tidsvitner i undervisningsopplegget.

– Kunnskap er vårt beste våpen mot vold og ekstremisme. Snart får vi en generasjon skoleelever som ikke selv har minner fra 22. juli 2011.  Vi vil trekke mennesker som opplevde 22. juli inn i undervisningen og elevene får møte blant annet overlevende, ansatte i blålysetatene, frivillige og etterlatte. De får høre deres historie og ha dialog med dem. Dette vil styrke tilbudet til skolene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Skoleklasser er 22. juli-senterets viktigste målgruppe. Senteret har utviklet et undervisningsopplegg tilpasset skolens læreplaner som er tatt i bruk i høst. Undervisningstilbudet retter seg i hovedsak mot elever fra 9. trinn og oppover, men tilbys også til andre relevante grupper. Tidsvitnene skal trekkes inn det pedagogiske opplegget.

22. juli-senteret ble etablert 22. juli 2015 som et informasjonssenter om hendelsene 22. juli 2011. Senteret huser en utstilling om terrorangrepene og samfunnets håndtering og bearbeiding i tida etterpå. Senteret har siden åpningen hatt om lag 83 000 besøkende.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.