Historisk arkiv

Dobler bistanden til global utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen leverer på løftet om å doble bistanden til global utdanning. – Vi foreslår rekordhøye 3,4 milliarder kroner i utdanningsbistand i 2017. 263 millioner barn og ungdom går ikke på skole på grunn av krig eller fattigdom. Verden er i ferd med å få en global utdanningskrise, og vi har ikke råd til å la være å stille opp, sier utenriksminister Børge Brende.

Over 25 prosent av ungdommene i verden er arbeidsledige. Hvis ikke skolesektoren rustes kraftig opp, vil 1,5 milliarder mennesker i 2030 kun ha barneskoleutdanning. Det viser en fersk rapport fra Den internasjonale kommisjonen for finansiering av utdanningsmuligheter.

- Norge har de siste årene vært en pådriver for å løfte utdanning på den globale agendaen. Målet er å sikre alle barns rett til utdanning, uavhengig av kjønn og bakgrunn. Vi vil fortsette å øke utdanningsstøtten til barn og unge som er rammet av krig og konflikt, og til barn som opplever ulike former for diskriminering. Men skoleplass er ikke nok i seg selv, kvaliteten på utdanningen i utviklingsland må heves betydelig. For å gi ungdom en sjanse i et moderne arbeidsmarked, satser vi på yrkesopplæring og samarbeid med privat næringsliv, sier Brende.

I 2013, var bistanden til utdanning 1,7 milliarder kroner. Siden har den økt gradvis, til 2,85 milliarder kroner i 2016. I forslaget til statsbudsjett for 2017 foreslår regjeringen en økning på nærmere 550 millioner kroner, til 3,4 milliarder kroner.

- Norge og andre givere kan bidra med penger og fagressurser, men myndighetene i utviklingslandene må også styrke egen finansiering av utdanningssektoren, stoppe korrupsjon og legge til rette for at også jenter får fullføre videregående og høyere utdanning, sier utenriksministeren.

Norges bistand til utdanning går gjennom FN-organisasjoner som FNs barnefond (Unicef), FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (Unesco) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) og en rekke frivillige organisasjoner. Samtidig har Norge et direkte samarbeid med myndighetene i flere land.