Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer

Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget