St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettetmedregnet folketrygden for budsjetterminen1. januar - 31. desember 2004

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 2004

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget