St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

For budsjetterminen 2004 — Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget