St.meld. nr. 1 (2003-2004)

Nasjonalbudsjettet 2004

Nasjonalbudsjettet 2004

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no