St.meld. nr. 1 (2003-2004)

Nasjonalbudsjettet 2004

Nasjonalbudsjettet 2004

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget