Statsbudsjettet 2024

Luftfart: Foreslår å doble støtten til FOT-ruter

I forslaget til statsbudsjett for 2024 foreslår regjeringen å øke den økonomiske støtten til FOT-ruter fra dagens nivå på 942 millioner kroner til 1 935 millioner kroner.

– FOT-rutene bidrar til at folk kan bo, jobbe og leve i hele Norge. Med dette tydelige grepet binder vi landet tettere sammen, senker kostnadene ved å bo i et langstrakt land og bidrar til levedyktige lokalsamfunn, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

På alle rutene som er omfattet av disse avtalene vil maksimaltakstene halveres fra oppstart av ny avtaleperiode. Samtidig styrker regjeringen rutetilbudet og tar inn to nye ruter i FOT-ordningen. Disse er Kirkenes–Tromsø og Stord–Oslo.

– Jeg er glad for at vi nå oppfyller det vi lovte i Hurdalsplattformen om å sikre lavere priser og flere avganger på de regionale flyrutene omfattet av ordningen med statlig kjøp, ofte kalt FOT-rutene. Målet var en halvering av prisene på FOT-rutene, og det oppnår vi med de nye avtalene som trer i kraft neste år, sier samferdselsmininsteren.

Oppstart av nye kontrakter neste år

Samferdselsdepartementet lyste 27. april 2023 ut ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Norge. Flyselskap i alle EU/EØS-land ble invitert til å levere tilbud på drift av til sammen 24 ruteområder for perioden 1. april 2024 – 31. oktober 2027/2028. I tillegg til ble det lyst ut en egen konkurranse for helikopterruten Værøy–Bodø for perioden 1. august 2024 – 31. oktober 2028.

Kontraktsoppstart er 1. april 2023 for flyrutene og 1. august 2023 for helikopterruten Værøy–Bodø.  

Ruteoversikt

Ruteområder i Nord-Norge med kontrakter som skal gjelde fra 1. april 2024 (v.v. = vice verca, tur/retur):

 • Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Alta og Tromsø
 • Hasvik–Tromsø v.v., Hasvik–Hammerfest v.v. og Sørkjosen–Tromsø v.v.
 • Lakselv–Tromsø v.v.
 • Andenes–Bodø v.v. og Andenes–Tromsø v.v.
 • Harstad/Narvik–Bodø v.v. og Harstad/Narvik–Tromsø v.v.
 • Stokmarknes–Bodø v.v. og Stokmarknes–Tromsø v.v.
 • Svolvær–Bodø v.v.
 • Leknes–Bodø v.v.
 • Røst–Bodø v.v.
 • Brønnøysund–Bodø v.v. og Brønnøysund–Trondheim v.v.
 • Sandnessjøen–Bodø v.v. og Sandnessjøen–Trondheim v.v.
 • Mo i Rana–Bodø v.v. og Mo i Rana–Trondheim v.v.
 • Mosjøen–Bodø v.v. og Mosjøen–Trondheim v.v.
 • Namsos–Trondheim v.v. og Rørvik–Trondheim v.v.

Ruteområder i Nord-Norge med kontrakt som skal gjelde fra 1. august 2024:

 • Værøy–Bodø v.v.

Ruteområder i Sør-Norge med kontrakter som skal gjelde fra 1. april 2024:

 • Røros–Oslo v.v.
 • Florø–Oslo v.v.
 • Stord–Oslo v.v.
 • Ørsta-Volda–Oslo v.v.
 • Førde–Oslo v.v.
 • Sogndal–Oslo v.v.
 • Sandane–Oslo v.v.
 • Ørsta-Volda–Bergen v.v.
 • Sogndal–Bergen v.v.
 • Sandane–Bergen v.v.