Statsbudsjettet 2024

Regjeringen vil avvikle høyprisbidraget fra 1. oktober

For å omfordele mer av de ekstraordinært høye inntektene fra kraftproduksjon ble det innført et høyprisbidrag på vannkraft og vindkraft i budsjettet for 2023. Regjeringen har vært tydelig på at høyprisbidraget skal avvikles senest innen utgangen av 2024. I budsjettet for 2024 foreslår regjeringen å avvikle høyprisbidraget fra og med 1. oktober 2023.

– Høyprisbidraget er et godt eksempel på at det norske samfunnet er et spleiselag. I en urolig tid med svært høye strømpriser, fikk kraftprodusenter ekstraordinært høye overskudd. Høyprisbidraget, som ble ilagt de ekstraordinære inntektene til kraftprodusentene, bidro blant annet til å finansiere strømstøtten. Situasjonen vi sto overfor i fjor, er endret. Det forventes at strømprisene vil være lavere framover. Derfor foreslår regjeringen nå å avvikle høyprisbidraget allerede fra 1. oktober i år, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Da strømkrisen traff oss, etablerte regjeringen en historisk strømstøtteordning som hjalp folk med å håndtere de høye strømprisene. Høyprisbidraget var tilpasset den helt spesielle situasjonen siden i fjor høst, med stor usikkerhet og svært høye strømpriser. Regjeringen har vært tydelig på at høyprisbidraget var midlertidig. Nå gjør vi som varslet, og avvikler høyprisbidraget, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Forslaget forutsetter Stortingets vedtak i desember før det kan iverksettes. Kraftprodusentene må derfor fortsatt rapportere og betale høyprisbidraget til Skatteetaten for oktober og november etter gjeldende regler, men dette kan korrigeres i skattemelding etter Stortingets vedtak. Betalt avgift for oktober og november vil deretter bli tilbakebetalt av Skatteetaten.

Les mer i Prop. 1 LS (2023–2024) Skatter og avgifter 2024 punkt 7.6.