Prop. 1 S (2023–2024)

For budsjettåret 2024 under Finansdepartementet Utgiftskapittel: 20–51 og 1600–1651 Inntektskapittel: 3024–3051, 4600–4634, 5341, 5580, 5605 og 5692–5693

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget