Prop. 1 S (2023–2024)

For budsjettåret 2024 under Kunnskapsdepartementet Utgiftskapittel: 200–289 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget