Statsbudsjettet 2024

Pressemeldinger
Statsbudsjettet 2024

Regjeringen vil utvikle fremtidens nødkommunikasjon

Regjeringen vil utvikle fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon i et nytt forprosjekt. – Neste kapittel i historien om et vendepunkt for norsk beredskap, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Når en krise skjer, er det mange i nødetatene og frivilligheten som skal samarbeide. Da må de kunne snakke sammen. Nå skal vi utvikle fremtidens løsning for kommunikasjon under krise, sier Mehl.

Regjeringen foreslår 70 millioner kroner i budsjettet for 2024 til forprosjekt for ny nød- og beredskapskommunikasjon og tiltak for å sikre god drift av dagens Nødnett.

I dag brukes Nødnett av nødetatene og andre beredskapsorganisasjoner for å dele informasjon og samvirke under krise. Dagens løsning fungerer godt, men vil ha begrenset levetid.

– Fremtiden stiller nye krav til beredskapen, og dagens Nødnett vil bli utdatert om noen år. Regjeringen vil prioritere 40 millioner kroner til et forprosjekt for nytt Nødnett. Vi må tenke langsiktig, sier justis- og beredskapsministeren.

Etablering av dagens Nødnett var i sin tid et vendepunkt for muligheten til å samvirke, og kunne erstatte gammeldags radiokommunikasjon i felt. Utviklingen gikk over 20 år fra 1995 til full dekning i 2015.

– Dagens Nødnett er en viktig del av historien om norsk beredskap. Nå skal vi skrive neste kapittel, sier Mehl.

Forprosjektet skal sikre en fremtidsrettet løsning for kommunikasjon og informasjonsdeling. Løsningen skal være robust og sikker, med god dekning og kapasitet.

Kontrakten vi har om dagens Nødnett må forlenges utover 2026 til nytt nødnett er på plass. Regjeringen foreslår 15 millioner kroner til investeringer i Nødnett for å holde driften på samme høye nivå som nå.

I tillegg påløper det kostnader knyttet til avvikling av Telenors kobbernett. Det foreslås at disse dekkes av brukerne i 2024, med unntak av et tilskudd på 15 millioner kroner for å skjerme de frivillige organisasjonene i redningstjenesten.  

– De frivillige er en bærebjelke i den lokale redningsberedskapen og står i en spesiell stilling. Vi foreslår derfor at de skal slippe kostnadene som følger med avviklingen av kobbernettet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).