Regjeringas klimastatus og -plan

Regjeringas andre klimastatus og -plan viser framdrift i klimapolitikken, korleis planen fra i fjor har blitt forsterka og korleis Noreg ligg an til å nå klimamåla. Klimastatus og -plan (Grønn bok) er og regjeringas rapportering etter Klimalova.

Les dokumentet

Vedlegg
Tallene bak figurene Klimastatus og -plan 2023-2024 (Excel)