Prop. 1 S (2023–2024)

For budsjettåret 2024 under Klima- og miljødepartementet Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4481 og 5578

Les dokumentet

Særskilt vedlegg

Rettebrev

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget