Prop. 1 S Tillegg 1 (2023–2024)

For budsjettåret 2024 — Endring av Prop. 1 S (2023–2024) Statsbudsjettet 2024 under Klima- og miljødepartementet (fullmakt for kjøp av skogkreditter og utslippsenheter)

Fullmakt for kjøp av skogkreditter og utslippsenheter

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget