Statsbudsjettet 2024

Oppretter flere utdanningsstillinger for å løse fastlegekrisen

– For å løse fastlegekrisen trenger vi flere leger som utdanner seg og som kan spesialisere seg i allmennmedisin. Med 66 nye stillinger for leger i spesialisering neste år, sørger vi for det høyeste antallet stillinger noensinne, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen å bruke 33,3 millioner kroner til stillinger for leger i den første delen av legespesialiseringen (LIS1-stillinger). Det gir 66 nye stillinger, og totalt vil det lyses ut 1 185 stillinger i 2024. Bevilgningen til Nasjonalt ALIS økes med 129,5 millioner kroner i 2024, noe som innebærer en styrking på 329,5 millioner på to år.

– Det er det høyeste antallet noensinne. De 66 nye stillingene skal særlig innrettes på videre spesialisering i allmennmedisin. Denne satsningen er viktig for å møte rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen og spesialistmangelen i spesialisthelsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Økt bærekraft

Satsningen er i tråd med forslag fra ekspertutvalget for allmennlegetjenesten, og er en del av regjeringens helhetlige arbeid for å styrke fastlegeordningen.

– Over mange år har det utviklet seg en fastlegekrise hvor 220 000 nordmenn sto uten fastlege. Denne regjeringen vil snu utviklingen. Vi har styrket allmennlegetjenesten med om lag en milliard kroner over de to budsjettårene 2023 og 2024. Dette er en historisk satsing på fastlegeordningen, sier helse- og omsorgsministeren.

– Vår satsing vil gjøre fastlegeordningen mer bærekraftig. Det er viktig for å bremse privatisering og en utvikling der lommeboka til den enkelte gir raskere eller bedre helsehjelp.

Nøkkeltall

  • Regjeringen foreslår 33,3 millioner til LIS1-stillinger. Det gir 66 nye stillinger, og totalt 1 185 stillinger som lyses ut i 2024.
  • Regjeringen øker bevilgningen til pasienttilpasset basistilskudd med 250 millioner kroner i 2024, samlet bevilgning er på 730 millioner kroner neste år. Styrkingen skal bidra til økt tilgjengelighet og kapasitet i fastlegeordningen. Det vil også bidra til å rekruttere og beholde fastleger, fordi rammevilkårene blir bedre.
  • Regjeringen er opptatt av å legge til rette for bedre rekruttering til fastlegeordningen gjennom en god, fleksibel og trygg spesialistutdanning i allmennmedisin. Bevilgningen til Nasjonalt ALIS økes derfor med 129,5 millioner kroner i 2024, noe som innebærer en styrking på 329,5 millioner på to år.
  • Mange kommuner har utfordringer med å rekruttere legevaktleger. Vaktbelast­ningen på fastlegene er mange steder høy. Særlig gjelder dette i distriktene, noe som går utover rekrutteringen til fastlegeordningen. Regjeringen styrker derfor legevakttilskuddet rettet mot distriktskommuner med 20 millioner kroner, til 70 millioner i 2024.