Gjennomgang av allmennlegetjenesten

Ekspertutvalgets rapport

Regjeringen nedsatte 11. august 2022 Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten.

Les dokumentet

Rapporten "Gjennomgang av allmennlegetjenesten" ble overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 18. april (lenke til nett-tv opptak av  pressekonferanse)

 

Ekspertutvalgets rapport

18. april 2023

Revidert 09.05.2023: Beskrivelsen av Luster kommunes turnusordning for leger var feilaktig og er følgelig slettet fra rapporten