Ekspertutvalget for allmennlegetjenesten leverte sin rapport 18. april

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok utvalgets rapport tirsdag 18. april.

Nett-tv Ekspertutvalget for allmennlegetjenesten leverer sin rapport

Se sendingen her

Se sendingen her

Ekspertutvalget fikk i oppdrag å utrede konkrete forslag til tiltak for å gjøre fastlegeordningen mer bærekraftig. Utvalget skulle blant annet se på organisering og finansiering, legevakt og kompetanse. Utvalget har vært ledet av Kjetil Telle, fagdirektør i FHI.

Ekspertutvalgets rapport (PDF)

Tid: Tirsdag 18. april kl. 10.

Sted: Marmorhallen, Kongens gate 18.

Pressen er invitert til å delta på overleveringen og være til stede på pressekonferansen med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og utvalgsleder Kjetil Telle.

Alle som deltar må ha med pressekort og gyldig ID.

Om sendingen

Overleveringen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no.

Der kan også videofilen lastes ned i etterkant.

DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende overleveringen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.