Statsbudsjettet 2024 (Gul bok): Tallgrunnlag

Her finner du tallgrunnlaget for Prop. 1 S (2023–2024) For budsjettåret 2024 – Statsbudsjettet (Gul bok) (regjeringen Støre).

Tallgrunnlaget viser regjeringen Støres forslag til bevilgningsvedtak per kapittel og post. Bevilgningsforslagene er omtalt i budsjettdokumentene.

Tallgrunnlag Html Excel